AKTUALITÁSOK

Tisztelt Sződligeti Sporthorgász Egyesület!
 
A ZöldLiget – Baráti Kör Sződligetért Egyesület ezúton is szeretne köszönetet mondani, hogy részt vettek a 2023-as Sződligeti Összművészet Utcáján. Engedjék meg, hogy szimbolikusan egy digitális emléklapot is átnyújtsunk a tegnap este emlékére, bízva abban, hogy jövőre is – reméljük, még többen – találkozhatunk. 
 
Köszönjük a sződligeti kulturális és közösségi életben való részvételüket, mely által községünk most is íródó története gazdagabbá és értékesebbé válik – hogy a gála házigazdája, Ókovács Szilveszter szavaival éljünk.
 
Üdvözlettel,
 
 

ZöldLiget – Baráti Kör Sződligetért Egyesület

Közösségben Sződligetért.
__________________________

Civil Napok a Sződligeti Horgásztónál

 

A Sződligeti Sporthorgász Egyesület 2023.06.03-án és 04-én, szombaton és vasárnap CIVIL NAPOK – at rendez.

Idegenvezetéssel egybekötött sétára invitáljuk az érdeklődőket, melynek során elmondjuk a tó történetét, jellegzetességeit.

Bemutatjuk a tó és környezete élővilágát, válaszolunk az esetleges kérdésekre.

Mindkét napon az idegenvezetés 11 órakor indul.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, családokat, civil szervezeteket.

dr Somogyi István

az egyesület titkára

SZŐDLIGETI HORGÁSZTÓ

Látogatási / Viselkedési szabályok

Köszöntjük Önöket a Sződligeti Horgásztó területén!

A Sződligeti Horgásztó a Duna-Ipoly Nemzeti Park része, így fontos, hogy betartsák a természetvédelmi előírásokat, illetve a tavat üzemeltető/hasznosító Sződligeti Sporthorgász Egyesület Vezetősége által előírt látogatási szabályokat.

A horgásztó területén az alábbi szabályok érvényesek a külső látogatókra:

 • A látogatók a Horgásztó területén kötelesek az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat és normákat betartani, az elhelyezett figyelmeztető, illetve tiltó táblák utasításait betartani.
 • A Horgásztó területén közlekedni – az itt dolgozó munkatársak kivételével – csak gyalogosan lehet.
 • Kutyát, kerékpárt a területre vinni tilos!
 • Szemetelni tilos! Szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő ládákba szabad tenni.
 • Hangoskodással nem szabad zavarni a horgászokat!
 • Csak a kijelölt útvonalon lehet haladni!
 • A hidakra felmenni tilos!
 • A tóban fürdeni, abba tárgyakat dobálni tilos!
 • A tó területén korcsolyázni tilos!
 • Záróra után a létesítmény területén látogató nem tartózkodhat.
 • A Horgásztó területén a dohányzás csak a kijelölt helyeken engedélyezett, nyílt láng használata – így a tűzrakás – szigorúan tilos!
 • Látogatása során fokozottan figyeljen kisgyermekére, akinek minden esetben fogja a kezét, ha közvetlenül a vízfelülettel határolt terület mellett halad el. A horgásztó területén található és azt határoló csatornákba, vizesárkokba lépni, azokban fürödni veszélyes és tilos.
 • A horgásztó területén bekövetkezett baleset, rendkívüli esemény, rongálás esetén a látogatóknak kötelességük a Sződligeti Sporthorgász Egyesület képviselőjét haladéktalanul értesíteni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.
 • Rendkívüli esemény, vészhelyzet esetén a látogatóknak követniük kell az intézkedő munkatársak utasításait.
 • A Horgásztó területe magánterület, ezért bűncselekmény, szabálysértés, rongálás elkövetésén tetten ért személlyel szemben az üzemeltető Egyesület bármely dolgozója jogosult – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – fellépni, illetve hatósági intézkedést kezdeményezni.
 • A horgásztó területén kamerás megfigyelő rendszer működik, az erről szóló figyelemfelhívást a vendégek részére a horgásztóra való belépést megelőzően táblával jeleztük.
 • A Horgásztó látogatásából kizárható az a személy, aki alkoholos vagy egyéb befolyásoltság alatt áll, viselkedésével másokat zavar vagy megbotránkozást kelt, valamint, ha a „látogatási szabályzat” bármely pontját megszegi, illetve figyelmeztetés ellenére sem hajlandó az abban foglaltakat maradéktalanul betartani.
 • A látogató az általa okozott kárért teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik. Amennyiben a látogatót a látogatási szabályzatban foglaltak megszegése miatt kár éri, a Sződligeti Sporthorgász Egyesület a látogató követelési igényét elhárítja.

 

A Látogatási Szabályzat visszavonásig illetve módosításig érvényes.

Sződliget, 2022. 09. 01.

Sződligeti Sporthorgász Egyesület Vezetősége

Kedves Tó tagok!

A 2023-as évre a halasítási díj 35.000.-Ft, melynek fizetési határideje 2022. szeptember 30.🐟
 
Befizetni a Sződligeti Takarékszövetkezetben lehet vagy lehet utalni az alábbi számlára:
Takarékbank Zrt. 64700124-10000221.
Közleménybe kérjük a nevet, esetleg a horgászazonosító számot beírni.
 
Üdvözlettel,
Vezetőség
 
 

Golcs József emlékhorgászverseny

2022.08.20-án horgászverseny keretében emlékeztünk Golcs József alelnökre, aki több évtizeden keresztül dolgozott a Sződligeti Sporthorgász Egyesületben.
A horgászversenyre 18 fő jelentkezett. Jó hangulatban zajlott a verseny .
Az utóbbi évek egyik legeredményesebb versenye volt, hisz 10 horgász fogott halat.
A verseny eredménye a következő lett.
1. helyezett: Szeidl János 5.530 gr
2. helyezett. Miskei Tamás: 3.645 gr
3. helyezett: Dinka István: 3.035 gr
A legnagyobb halat Miskovics János sporttárs fogta: 1.785 gr-al.
A díjazottak serleget és vásárlási utalványt kaptak.