A Sződligeti Sporthorgász Egyesület bemutatása

A Horgászegyesület Sződliget legrégibb és legnagyobb egyesülete.

Sződliget még nem volt önálló település, amikor 1949-ben megalakult a Sződligeti Sporthorgász Egyesület.

Az egyesület történetének összeállításánál felhasználtuk Volentics Gyula, Mihalik Bernadett: Mesélj nekem Sződligetről! című munkáját.

Az egyesület alapító tagjai voltak: Bácskai György,Békefi Béla/pénztáros /Bohogy Bálint, Décsy Lajos/későbbi elnök/Fazekas István, fehér Sándor, Harmos István, Huszár István, Józsa József, Józsa Márton, Kalácska Béla, Kaszás Imre, /pénztáros/ Kiss János, ifj. Kováts Béla, László Lajos, Majzik jenő, Menyhárt János, Meggyes Lajos,id. Mogyorósi Lajos, ifj. Mogyorósi Lajos, Mohácsi János,Nádai Károly, Obermayer Gyula, Pál János, Pticsar György, Semeczi Miklós/későbbi elnök, alelnök, pénztáros/Selmeczi Péter, Stepp henrik, Szabó Dezső/elnök/Szabó Gyula, Szabó János I, Szabó János II,Szabó József/elnök/Szeidl Béla/tógazda/Sziklai László, Tóth István, Uitz Béla, id Zsilinszky Vince,ifj. Zsilinszky Vince.

 

Az alapítók munkája nagymértékben hozzájárult a tó jelenlegi medrének, külső környezetének kialakításában. Az egykori agyaggödröket óriási kézi, kubikus munkával összekötötték, a partoldalt kialakították és létrehoztak egy varázslatos környezetet.

Hála és köszönet munkájuknak!

Jelenleg a Sződligeti Sporthorgász Egyesület tagjainak száma 133 fő, amiből  70 tag az. un. TÓTAG, tehát akik a horgásztónál horgásznak és a horgásztó karbantartását végzik. A többi dunai horgász, akik tagjai az egyesületnek, de a horgásztóhoz nincs közük.

Az egyesület jelenlegi tagjai is- elődeink munkájához hasonlóan – sokat áldoznak a horgásztó  karbantartására, környezetének ápolására.

Az egyesület elkötelezett a környezetvédelem iránt. Csak őshonos halakat telepítünk, rendszeresen kaszáljuk a tó környezetét, csak a vízjogi és környezetvédelmi engedélyünkben meghatározott növényzetet tartjuk fenn és ápoljuk.

A horgásztavat az Ilka patak táplálja vízzel, mely az év 10 hónapjában elegendő vízhozamot biztosít, sőt folyamatosan átfolyik a víz a túlfolyón keresztül a Sződ-Rákos patakba. A víz így állandóan cserélődik és megfelelő oxigénnel látja el a tó élővilágát.

A nyári két hónapban/július, augusztus hó/ sajnos egyre hosszabb az aszályos időszak, amikor nincs megfelelő vízmennyiség az Ilka patakban ezért a tó vízszintje is csökken. Ebben az időszakban kénytelenek vagyunk szivattyúzni a hiányzó vizet a Sződ-Rákos patakból. Ez nagy munkát és jelentős többletköltséget okoz az egyesületnek.

Egyesületünk igyekszik a falu életébe is beintegrálódni, részt veszünk közös rendezvényeken, a falu közös eseményein.

A horgászegyesület közössége évente két horgászversenyt rendez.

Augusztus 20-án CSALÁDI NAPOT rendezünk, amikor vendégül látjuk a sporttársak családtagjait is.